PENILAIAN BENGKEL PEMANTAPAN DIGITAL WARGA KEMAS MALAYSIA SIRI 1/2023

Step 1 of 2
Sangat Tidak SetujuTidak SetujuBiasaSetujuSangat Setuju
1. Objektif program dicapai.
2. Kandungan program sesuai.
3. Durasi program sesuai.
4. Kaedah pelaksanaan sesuai.
5. Program berlangsung dengan lancar.
Sangat Tidak SetujuTidak SetujuBiasaSetujuSangat Setuju
1. Penerangan disampaikan dengan jelas.
2. Contoh diberi berkaitan dengan topik.
3. Topik disusun dengan baik.
4. Penggunaan alat mengajar yang sesuai.
5. Slaid dan nota digunakan sesuai.
6. Penceramah mahir menggunakan alat mengajar dengan berkesan.
7. Penyampaian penceramah menarik dan berkesan.
8. Penceramah berpengetahuan dalam topik disampaikan.
Sangat Tidak SetujuTidak SetujuBiasaSetujuSangat Setuju
1. Memberi pengetahuan baharu kepada saya.
2. Meningkatkan pengetahuan saya tentang topik disampaikan.
3. Memberi faedah dan membantu dalam kerjaya saya akan datang.
4. Mengasah minda saya untuk berfikir secara kritis dan kreatif
5. Meningkatkan keyakinan diri saya untuk berkomunikasi dengan lebih baik
6. Mencetus idea inovasi dan kreativiti saya.
7. Saya ingin menyertai program sebegini di masa akan datang.
Jika tiada pendapat atau cadangan, sila tulis 'TIADA'